Logo
May 21, 2015

Միկրոֆինանսական Կենտրոնը տարածքային միկրոֆինանսական ռեսուրս կենտրոն և համացանց է: ՄՖԿ-ն իրար է կապում 103 կազմակերպություններ (ներառյալ 78 միկրոֆինանսական  ընկերություններ) Կենտրոնական Եվրոպայի և Ասիայի 27 երկրներում, որոնք մատակարարում են 800.000-ից ավել ցածր եկամուտ ունեցող հաճախորդների:

Կենտրոնի առաքելությունն է նպաստել աղքատության նվազեցմանը և մարդկային ներուժի զարգացմանը՝ ստեղծելով կայուն և սոցիալական ուղղվածություն ունեցող միկրոֆինանսական սեկտոր, որը տրամադրում է համապատասխան ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ծառայություններ մեծ թվով կարիքավոր ընտանիքների և միկրոձեռնարկատերերի: