Logo

Արաիկ Ծատորյան

Արաիկ Ծատուրյան

 

Աշխատանքային փորձ

______________________________________________________________________________________

Դեկտեմբեր 2018- մինչ օրս

 

Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Հայաստան

Աուդիտ բաժնի ﬔնեջեր
Երևան, Հայաստան, www.kpmg.ru
Ապրիլ 2018 – Դեկտեմբեր 2018 ՓՐԱՅՍՈՒՈԹԵՐՀԱՈՒՍԿՈՒՊԵՐՍ Դուբայ

Ավագ աուդիտոր, Բանկային բաժին

Դուբայ, ԱՄԷ, www.pwc.ae

Հոկտեմբեր 2015 – Ապրիլ 2018

Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Հայաստան

Ավագ աուդիտոր

Երևան, Հայաստան, www.kpmg.ru

Հուլիս 2013 – Հոկտեմբեր 2015

Քարդ Խումբ (Քարդ Հիﬓադրամ, Քարդ Ագրոկրեդիտ, Քարդ Ագրոսերվիս)

Ներքին աուդիտոր

Երևան, Հայաստան, www.card.am, www.agrocredit.am

Դեկտեմբեր 2010- Հուլիս 2013

Փի-Էյչ-Փի աուդիտ/Փի-Էյչ-Փի Փարթներս

Ավագ աուդիտոր,

Երևան, Հայաստան www.php.am

Հուլիս 2010 – Սեպտեմբեր 2010

Էյչ-Էս Բի-Սի Հայաստան

Ինթերն, Ներքին աուդիտի բաժին

Երևան Հայաստան, www.hsbc.am

 

Կրթություն

______________________________________________________________________________________

 

Հոկտեմբեր 2017 -մինչ օրս  Երդվյալ որակավորված հաշվապահների ասոցիացիայի անդամ
Օգոստոս 2012  Ներքին Աուդիտի Միջազգային Ինստիտուտ

Որակավորված ներքին աուդիտոր, լիցենզիա 137822

Հունիս 2011  

 Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան

Մագիստրատուրա, Մարքեթինգ

Հունիս 2009  

 Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան

Բակալավր, Տնտեսագիտություն