Logo

Հաճախորդի իրավունքներ

Հարգելի՛ հաճախորդ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ Ձեր իրավունքները պաշտպանվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ՓԲԸ-ի ներքին իրավական ակտերով: Ձեր և մեր կազմակերպության միջև ծագած վեճերը կարող են լուծվել ինչպես ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով, այնպես էլ` դատական կարգով: Դուք կարող եք Ձեր բողոք-պահանջները ներկայացնել` զանգահարելով, էլեկտրոնային փոստով, կանոնավոր փոստով կամ ուղղակի այցելելով մեր գրասենյակ.

հասցե` ք. Երևան, 1/21-40 Ազատության պողոտա
հեռ` +374 60 440 550
Էլ. փոստ` agrocredit@card.am

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ նաև ստորև ներկայացվող նյութերից`

1. ՔԱՐԴ Ագրոկրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ հաճախորդների բողոք-պահանջների քննարկման ընթացակարգ
2.Վեճերի լուծման բացատրական ամփոփագիր
3. Ի՞նչ անել եթե բողոք ունեք
4. Բողոքի ներկայացման հայտի ձև

Հայտնում ենք Ձեզ նաև, որ Դուք կարող եք ստանալ «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ -ի վերաբերյալ «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության պատճեններ:  Ստորև ներկայացվում է նշված օրենքը.

ՀՀ օրենքը «Բանկային գործունեության մասին»

Նշված տեղեկատվությունը կազմակերպությունը տրամադրում է անվճար, հաճախորդի գրավոր դիմումը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել ինչպես առձեռն, այնպես էլ` փոստով կամ էլեկտրոնային փոստով` վերը նշված հասցեներով:

Սպառողական վարկերի էական պայմանների անհատական թերթիկ