Logo
August 31, 2021

Հարգելի հաճախորդներ,

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը նվազեցնելու արդյունքում «Քարդ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տեղեկացնում է իր բոլոր այն ֆիզիկական անձ հաճախորդներին, ովքեր «Քարդ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ից ստացել են սպառողական վարկեր և վաղաժամկետ մարել դրանք, կարող են մոտենալ կազմակերպության մասնաճյուղեր կամ գլխամասային գրասենյակ և ներկայացնել դիմում՝ վերահաշվարկի արդյունքում ձևավորված վերադարձման ենթակա գումարների հետվերադարձման համար: