Logo
May 23, 2018

Հայտարարում ենք հերթական ՊՐՈՄՈ ԱԿՑԻԱՆ միայն Արարատի մարզում, 2018 թվականի մայիսի 07-ից մինչև մայիսի 31-ը։

Գործող հաճախորդների համար ՓՄՁ վարկատեսակներով սահմանվում է 12% տարեկան տոկոսադրույք, հետևյալ պայմանները բավարարելու դեպքում՝

  • գործող վարկային մնացորդը կամ տրամադրվող վարկի գումարը պետք կազմի  առնվազն 5,000,000 ՀՀ դրամ
  • կազմակերպության կողմից հրապարակված սակագներով սահմանված բոլոր գործող պայմանները մնում են անփոփոխ։